Produkter

Vores CJC™ Produktsortiment rummer løsninger til systemer,
der indeholder fra 2 liter til over 200.000 liter
olie-/væsketyper
- til sikring af ren olie:

 

 

  

Finfiltre

Fjernelse af partikler, oxidation, syre og absorbering af vand

Filterseparatorer

Fjernelse/udskillelse
af vand, fjernelse af
partikler & oxidation

Gear Flushing

Flushing & Oliefiltrering til vindmøllegear-
kasser

- i ét system

Varnish Removal Unit

Removal of contaminants from oil in Gas & Steam Turbines

 

Heavy Duty Filters

For mobile mining equipment working under severe conditions

Mobile Flushing

Oliefiltrering & 
flushing af gear til mine-
applikationer

Desorbere

Fjernelse af store
mængder vand fra
emulgerede olier

Måleudstyr

Oil Contamination Monitoring OCM med partikeltæller

  

 

 

 

 

Ionbyttefilter

Fjernelse af syre,
reduktion af TAN, 
forbedring af 
resistivitet & overfladespænding

 

Maersk SEA-Mate Blending on Board Unit

blending of main engine cylinder oil

Oil Absorb Systemer

Fjernelse af olie fra lænsevand, poleringssystemer

Oil Absorb
Pre Conditioners

Forbehandling af 
lænsevand og 
andre typer proces-
eller spildevand

 

Renseborde

Rensning af maskindele

Hjælpemotor Moduler

Til landbaserede 
kraftværker og
marinefartøjer

Filterindsatse

Snavs- & vand-
kapacitet på op til
4 liter pr. indsats, 
µm absolut

Reservedele

Til brug i offline 
oliefiltrerings-
systemer

 

          

 

 

CJC™ Oliefiltreringssystemer er ideelle til olie-/væsketyper så som:

 

dieselolier • dieselbrændstoffer • motorsmøreolier • gasolier • gearolier •  varmetransmissionsolier • honingolier • hydraulikolier • smøreolier • køleolier • valseolier  • syntetiske gearolier • turbinesmøreolier • vandglykoler.

 
 
 
 
   
   
Home