Produkter

Vores CJC™ Produktsortiment rummer løsninger til systemer,
der indeholder fra 2 liter til over 200.000 liter
olie-/væsketyper
- til sikring af ren olie:

 

 

  

Finfiltre

Fjernelse af partikler, oxidation, syre og absorbering af vand

Filterseparatorer

Fjernelse/udskillelse
af vand, fjernelse af
partikler & oxidation

Gear Flushing

Flushing & Oliefiltrering til vindmøllegear-
kasser

- i ét system

Varnish Removal Unit

Removal of contaminants from oil in Gas & Steam Turbines

 

Heavy Duty Filters

For mobile mining equipment working under severe conditions

Mobile Flushing

Oliefiltrering & 
flushing af gear til mine-
applikationer

Desorbere

Fjernelse af store
mængder vand fra
emulgerede olier

Måleudstyr

Oil Contamination Monitoring OCM med partikeltæller

  

 

 

Ionbyttefilter

Fjernelse af syre,
reduktion af TAN, 
forbedring af 
resistivitet & overfladespænding

 

Oil Absorb Systemer

Fjernelse af olie fra lænsevand, poleringssystemer

Oil Absorb
Pre Conditioners

Forbehandling af 
lænsevand og 
andre typer proces-
eller spildevand

Renseborde

Rensning af maskindele

Filterindsatse

Snavs- & vand-
kapacitet på op til
4 liter pr. indsats, 
µm absolut

Reservedele

Til brug i offline 
oliefiltrerings-
systemer

 

 

 

          

 

 

CJC™ Oliefiltreringssystemer er ideelle til olie-/væsketyper så som:

 

dieselolier • dieselbrændstoffer • motorsmøreolier • gasolier • gearolier •  varmetransmissionsolier • honingolier • hydraulikolier • smøreolier • køleolier • valseolier  • syntetiske gearolier • turbinesmøreolier • vandglykoler.

 
 
 
 
   
   
Home