ΕΝΤΥΠΑ

 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Φυλλάδια για όλα τα προϊόντα μας καθώς επίσης και άρθρα σχετικά με το φιλτράρισμα μπορείτε να βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα μας στα Προιόντα και Μάθε Περισσότερα.
Τα Φυλλάδια του CJC® Φίλτρου στα Ελληνικά, του CJC® Διαχωριστή Φίλτρου και το Προφίλ της Εταιρείας είναι παρακάτω:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα CJC® Φίλτρα και CJC® Διαχωριστές Φίλτρου έχουν εφαρμογή σε διάφορες βιομηχανίες όπως: μετάλλου, πλαστικών, χαρτιού, χημικών, παραγωγής ηλεκτρισμού και τη ναυτιλία.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές απο τις εφαρμογές στην Ελλάδα. Περισσότερες εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα μας στις Εφαρμογές.