Undgå uren olie og olieforurening

Undgå uren olie – olieforurening forårsager ca. 80 % af alle fejl i oliesystemet!

Undgå olierelaterede problemer, brug CJC® produkter ...

Denne forurening består af uopløselige materialer som metaller, støvpartikler, sand og gummi, der forårsager snavset olie. De mindste partikler, dvs. partikler under 2 μm, og bedre kendt som silt, harpiks eller oxideringsaflejringer, er ofte skyld i defekter.  Mange af disse forurenere påvirker driftssikkerhed og levetid. Næsten 100 % af alle problemer i forbindelse med forurening af olie og andre væsker kan forebygges. C.C. JENSEN har omfattende erfaring med at forebygge disse problemer gennem olievedligeholdelse med systemer, der er udviklet specifikt til fjernelse af: