filterindsats A 38/20

 

CJC® A 38/20 Filterindsats er ideel til oliefiltrering af mineralske og syntetisk baseret

  • motorsmøreolier 
  • turbinesmøreolier 
  • hydraulikolier 
  • honeolier 
  • hærdeolier

FILTRERINGSKAPACITET

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 µm (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 µm og ca 50% af alle partikler større end 0,8 µm opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet i en A 38/20 Indsats er 2,5 liter /faste partikler. 

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 4 kg nedbrydningsprodukter. 

Fjernelse af vand
Den potentielle vandabsorberingsevne er op til 50% (dvs. 1.250 ml H20) af den samlede snavskapacitet. 

Klik her for at skifte en filterindsats.

Produktblade

A3820_PSFI3002UK