filterindsats B 27/27

 

CJC® B 27/27 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Filtre til oliefiltrering af mineralske og syntetisk baserede

  • smøreolier 
  • hydraulikolier 
  • turbinesmøreolier  
  • gearolier 
  • honeolier 
  • vangeolie

FILTRERINGSKAPACITET:

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsats har en olie filtreringsgrad på 3 m (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 m og ca 50% af alle partikler større end 0,8 m opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet for en B 27/27 Indsats er 4 liter / faste partikler. 

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 4 kg nedbrydningsprodukter.    

Fjernelse af vand
Den potentielle vandabsorberingsevne er op til 50% (dvs. 2000 ml H20) af den samlede snavskapacitet. 

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

For yderligere information vedr. ovenstående emne, søg i vore Applikationshistorier nedenfor:

Applikationshistorier på engelsk:

Produktblade

B2727_PSFI3005UK