filterindsats BG 15/12

 

CJC® BG 15/12 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Finfiltre for oliefiltrering af mineralske og syntetisk baserede

  • gearolier
  • smøreolier
  • hydraulilkolier 

FILTRERINGSKAPACITET:

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 µm (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 µm og ca 50% af alle partikler større end 0,8 µm opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet for en BG 15/12 Indssats er 0,75 liter faste partikler. 

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsprodukter, harpiks, slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 0,5 kg nedbrydningsprodukter. 

Fjernelse af vand
Den potentielle vandabsorberingsevne er op til 50% (dvs. 375 ml H20) af den samlede snavskapacitet. 

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

Produktblade

BG1512_PSFI3022UK