filterindsats BLA 15/12

 

CJC® BLA 15/12 Filterindsats er fremstillet til CJC® Filterseparatorer til oliefiltrering af mineralsk baserede olier, der typisk bruges til

  • hydraulikolier 
  • dieselolier 
  • turbinesmøreolier 
  • gearolier 

Indsatsen kan desuden bruges i CJC® Finfiltre til filtrering af olie forurenet med vand, som fjernes på en anden vis, eller til vandbaserede væsker, hvor vandet ikke bør fjernes, typisk:

  • hydrauliolier 
  • gearolier 
  • smøreolie 
  • vandglykoler

FILTRERINGSKAPACITET: 

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 µm (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 µm og ca 50% af alle partikler større end 0,8 µm opsamles i ét gennemløb. 
Snavskapacitet for en BLA 15/12 Indsats er 0,75 liter faste partikler.

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsprodukter, harpiks, slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 0,5 kg af nedbrydningsprodukter. 

Fjernelse af vand
I modsætning til B filterindsatse vil BLA 15/12 ikke opsamle vand permanent, da filterskivernes fibre er akrylcoatet og tillader fri passage af vand.

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

Produktblade

BLA1512_PSFI3023UK