filterindsats BLA 15/25

 

CJC® BLA 15/25 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Filterseparatorer til oliefiltrering af mineralsk baserede olier på op til ISO VG 150 cSt og anvendes typisk til 

  • hydraulikolier 
  • turbine smøreolier 
  • gearolier 
  • dieselolier 

Indsatsen kan desuden bruges i CJC® Finfiltre til filtrering af olie forurenet med vand, som fjernes på en anden vis, eller til vandbaserede væsker, hvor vandet ikke bør fjernes, typisk:

  • hydrauliolier 
  • gearolier 
  • smøreolie 
  • vandglykoler

FILTRERINGSKAPACITET:

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 µm (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 µm og ca 50% af alle partikler større end 0,8 µm opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet for en BLA 15/25 Indsats er 1,5 liter faste partikler.

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsprodukter, harpiks, slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 1 kg nedbrydningsprodukter. Bakterier og dieselpest fjernes også vha. filtret. 

Fjernelse af vand
I modsætning til B filterindsatse vil BLA 15/25 ikke omsamle vand permanent, da filterskiverne er akrylcoatet og tillader fri passage af vand.

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

Produktblade

BLA1525_PSFI3007UK