filterindsats BLA 15/12

 

CJC® BLA 15/12 Filterindsats er fremstillet til CJC® Filterseparatorer til oliefiltrering af mineralsk baserede olier, der typisk bruges til

  • hydraulik olier 
  • dieselolier 
  • turbinesmøreolier 
  • gearolier 

Desuden for CJC® Finfiltre, som er ideelle til filtrering af olie forurenet med vand, som fjernes på en anden måde, og for vandbaserede væsker, hvor vandet ikke bør fjernes, typisk:

  • vandglykoler 
  • hydrauliolier 
  • gearolier 
  • smøreolie 

FILTRERINGSKAPACITET: 

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 m (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 m og ca 50% af alle partikler større end 0,8 m opsamles i ét gennemløb. 
Snavskapacitet for en BLA 15/12 Indsats er 0,75 liter  / faste partikler.

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 0,5 kg af nedbrydningsprodukter. 

Fjernelse af vand
I modsætning til B Filterindsatse vil BLA 15/12 ikke opsamle vand permanent, da filterskivernes fibre er akrylcoatet og tillader fri passage af vand.

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

Produktblade

BLA1512_PSFI3023UK