filterindsats BLA 15/25

 

CJC® BLA 15/25 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Filterseparatorer til oliefiltrering af mineralsk baserede olier på op til ISO VG 150 cSt og anvendes typisk til 

  • hydraulikolier 
  • turbine smøreolier 
  • gearolier 
  • dieselolier 

FILTRERINGSKAPACITET:

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 m (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 m og ca 50% af alle partikler større end 0,8 m opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet for en BLA 15/25 Indsats er 1,5 liter / faste partikler.

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 1 kg nedbrydningsprodukter.  

Fjernelse af vand
I modsætning til B Filterindsatse vil BLA 15/25 ikke omsamle vand permanent, da filterskiverne er akrylcoatet og tillader fri passage af vand.

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

Produktblade

BLA1525_PSFI3007UK