filterindsats BLAT 27/27

 

CJC® BLAT 27/27 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Filterseparatorer til oliefiltrering og vandudskilning af mineralsk baserede olier på op til ISO VG 150 cSt og anvendes typisk til 

  • hydraulikolier 
  • turbinesmøreolier 
  • gearolier 
  • dieselolier

FILTRERINGSKAPACITET

Fjernelse af partikler 
Alle CJC® Filterindsats har en oliefiltreringsgrad af 3 m (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 m og ca 50% af alle partikler større end 0,8 m opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet for en BLAT 27/27 Indsats er 4,0 liter / faste partikler.

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 4 kg af nedbrydningsprodukter. 

Fjernelse af vand
I modsætning til B Filterindsatse vil BLAT 27/27 ikke opsamle vand permanent, da filterskiverne er akrylcoatet og tillader fri passage af vand.

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

For yderligere information vedr. ovenstående emne, søg i vore Applikationshistorier nedenfor:

Applikationshistorier på engelsk:

Produktblade

BLAT2727_PSFI3010UK