filterindsats F 27/27

 

CJC® F 27/27 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Filterseparatorer til oliefiltrering og vandudskilning af mineralske brændstoffer, typiskfor: 

  • dieselolier
  • gasolier
  • hærdeolie

 

 

FILTRERINGSKAPACITET: 

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 m (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 m og ca 50% af alle partikler større end 0,8 m opsamles i ét gennemløb.
Snavskapaciteten på en F 27/27 Indsats er 4,0 liter / faste partikler.

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 4 kg nedbrydningsprodukter.    

Fjernelse af vand
F 27/27 Filterindsats vil ikke opsamle vand permanent.
Venligst se vores A og B filterindsatse for vandabsorberingsevner.

Klik her for at skifte en filterindsats.

Produktblade

F2727_PSFI3016UK