tankere – hydraulisk cargopumpesystem (FRAMO)

 
Et af de mest almindelige cargopumpesystemer, der anvendes på tankere, er FRAMO-cargopumper. Det hydrauliske system fungerer som en ringlinje, som også ofte forsyner thrustere og spil. De hydrauliske systemer skal holdes fri for partikler, vand og harpiks for at fungere perfekt. Cargopumperne er essentielle for tankerens losningsfunktion.

Udfordring
Ophobning af kondensvand som følge af korte driftscyklustider og varm olie vil medføre kondens ved længere perioder med stilstand. Hydraulikolien i cargopumpesystemet bliver forurenet med partikler og oxidationsrester, hvilket fører til, at ventiler, hydraulikstempler, pumper og motorer svigter. Hydraulisk udstyr står typisk ubrugt i perioder, og når det tages i brug, er det ikke unormalt at opleve hængende ventiler, der skyldes oxidationsrester og harpiks, så systemerne ikke fungere optimalt. Det vil før eller siden føre til højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende tab af cargohåndtering.
De eksisterende filtre fjerner ikke oxidationsrester.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer tankerens ydelse under losning
  • Reducer risikoen for reparationer på cargopumper
  • Reducer risikoen for offhire
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit cargopumpesystem, sikrer du perfekt drift og undgår offhire. Du får et oliefilter med fremragende snavs-, vand- og oxidations fjernelsesegenskaber og den højeste snavskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed samt høj ydelse for din tanker. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie tør, ren og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange cargopumpeinstallationer på tankere. CJC® Oliefilterløsninger er installeret hos mange rederier verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for cargopumpesystemet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Til FRAMO-systemer på tankere har du brug for:

  • CJC® Finfilter, HDU 
  • med eller uden CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser og typer af cargopumpesystemer – nye eller gamle, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Marine sector brochure
Clean Oil Guide