Kinross, Chirano Goldmine, Ghana

TOTALE BESPARELSER – 4.769.000 kr. om året på: 

 

  • oliebesparelser
  • længere olieskiftsintervaller
  • længere service- og eftersynsintervaller
  • mindre slid på motorer

Kunde
Kinross, Chirano Goldmine, Ghana

System
System: 40 Volvo FMX 440 minelastbiler
Olietype: Motorsmøreolie

Problem
Beskidte omgivelser og hårde driftsbetingelser kræver motorsmøreolieskift hver 500 timer. Der er stor slidrate på motorerne, da lastbiler arbejder 6.000 timer om året, hvilket giver mange serviceintervaller og motoreftersyn.

Løsning
CJC® Heavy Duty Filters HD HDU 15/12 med CJC® Filterindsatser BG 15/12 blev installeret.

Økonomiske fordele
Årlige besparelser for flåden på 40 Volvo FMX 440 minelastbiler svarer til 4.769.000 kr. (4.155.000 kr. i motordriftsomkostninger, 188.000 kr. i arbejdskraftomkostninger og 425.000 kr. i olieomkostninger).

Miljømæssige fordele
En reduktion i det årlige olieforbrug med 30.400 liter motorolie – fra 36.480 liter til 6.080 liter.

Test
Testen beviste, at olieskiftsintervallerne kunne forlænges fra hver 250 timer til mere end 1.500 timer. Og at sliddet på motoren kunne reduceres betragteligt ved at holde olien ren under driften med offline filtrering.

Resultat
Eliminering af 320 serviceintervaller og 9 store eftersyn pr. år.
Da Kinross har en flåde på 40 Volvo FMX 440 lastbiler on-site, er målet, at hver lastbil arbejder 6.000 timer pr. år. Ved at forlænge serviceintervallerne fra 500 timer til 1.500 timer kan Kinross reducere de årlige serviceintervaller fra 480 til 160 intervaller pr. år. Dette giver betydeligt mindre nedetid. Derudover har en Volvo FMX 440 brug for et stort motoreftersyn for hver 10.000 timer. For en flåde på 40 lastbiler er dette i gennemsnit 24 eftersyn pr. år. Ved at holde olien ren under driften kan Kinross forlænge motoreftersynet til 18.000 timer, hvilket betyder, at der kun skal udføres 13 eftersyn om året – hvert til en omkostning på 462.000 kr. pr. motor og 21.000 kr. i arbejdskraft.

Applikationshistorie skrevet af:
Edwin Togobo, Multi Tech Service (WA), Limited, Ghana og
Palle Maschoreck, C.C.JENSEN A/S, Danmark

i samarbejde med:
Kinross, Chirano Goldmine, Ghana

Installationsår:
2015

Onsdag d. 18. maj 2016