Plan rozwoju C.C.JENSEN

 

Wzrost o 15% i 20 nowych pracowników w 2014 roku

2 czerwca 2014 roku Duńska Telewizja Narodowa zajmowała się sprawą rozwoju eksportu i przeprowadziła wywiad z CEO C.C.JENSEN, Stigiem Due, poświęcony obecnej kondycji firmy.

Jak dotychczas rok 2014 przebiega bardzo korzystnie. Obroty spółki wzrosły o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem, a udział eksportu przekroczył 85%. Przez ostatnie 3 lata spółka notujemy stabilny wzrost o 10% rocznie, więc kryzys finansowy już nas nie dotyczy.

To oznacza konieczność wzrostu zatrudnienia i w 2014 roku pracę w C.C.JENSEN podjęło 20 nowych pracowników. Stig Due komentuje, że C.C.JENSEN może dość łatwo przyciągać nowych pracowników, ponieważ ma reputację dobrego pracodawcy. C.C.JENSEN dość łatwo pozyskuje pracowników fizycznych — zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych — podobnie jak personel sprzedażowy i techniczny. Większą trudność sprawia obsadzenie bardziej wyspecjalizowanych stanowisk, ale ogólnie nie jest to duży problem.

Jeśli chodzi o przyszłość, nowy ambitny plan strategiczny zakrojony do roku 2016 zakłada wzrost do 15% rocznie, czyli dość wysoko w porównaniu z innymi krajami i rynkami, a to będzie oznaczać kolejne miejsca pracy w Svendborgu i na całym świecie. 

Zapraszamy na naszą stronę rekrutacyjną z ofertami pracy.

________
02.06.2014