Wręczenie odznaczenia w duńskiej ambasadzie w Oslo
Od lewej: Lauritz Lyngsnes, ØJ – Stig Due, CCJ – Arne Øwre-Johnsen, ØJ – Anders Øwre-Johnsen, ØJ – ambasador Torben Brylle – Harald Sonstad, ØJ – Ulrich Ritsing, CCJ – Bjorn G. Martinsen, CCJ

wręczenie honorowego odznaczenia Jego Wysokości 


Firma Øwre-Johnsen — norweski dystrybutor C.C.JENSEN — otrzymała Honorowe Odznaczenie Jego Wysokości Księcia Henryka

Odznaczenie to jest wyrazem uznania za doskonałe wyniki w promocji i sprzedaży duńskich produktów zagranicą.

Królewska dekoracja

Odznaczenie zostało wręczone panu Arne Øwre-Johnsenowi przez ambasadora Torbena Brylle'a — w imieniu Jego Wysokości Księcia Henryka — w duńskiej ambasadzie w Oslo, dn. 31 maja 2017 roku. — Uroczystość została doskonale zorganizowana przez duńską ambasadę i spędziliśmy razem udany dzień — mówi Ulrich Ritsing, C.C.JENSEN.

Uroczyste przyjęcie

Firmy C.C.JENSEN i Øwre-Johnsen były gospodarzami uroczystego przyjęcia, które odbyło się na targach Nor-Shipping 2017 w czwartek, 1 czerwca w związku z nadaniem honorowego odznaczenia. W przyjęciu udział wzięło wielu norweskich klientów, którzy przy tej okazji zostali przedstawieni nowemu CEO Øwre-Johnsen, Andersowi Øwre-Johnsenowi, który zastąpił na tym stanowisku swojego ojca, Arne-Øwre Johnsena.

 

Arne Øwre-JohnsenAnders Øwre-Johnsen na uroczystym przyjęciu zorganizowanym w ramach Nor-Shipping 2017

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

Odznaczenie

Dyplom uznania

Ulrich Ritsing
C.C.JENSEN A/S, Dania

Arne Øwre-Johnsen