urządzenie do usuwania pokostów, VRU

 

Zapobieganie niekontrolowanym przestojom turbin gazowych i parowych

Urządzenie CJC® do usuwania pokostów, VRU zostało zaprojektowane z myślą o wysokowydajnym usuwaniu rozpuszczalnych pokostów z oleju. VRU może być stosowane do:  

  • Turbin gazowych lub parowych z oddzielnym układem smarnym i sterowania
  • Turbin gazowych lub na parę wodną - zarówno z obciążeniem podstawowym, jak i szczytowym, pracująch w niskich, średnich albo wysokich temperaturach
  • Turbin gazowych napędzających sprężarki  
  • Olejowych układów smarnych i hydraulicznych, pracujących w uciążliwych warunkach oraz narażownych na działanie wysokiej temperatury.

Korzyści:

  • Turbina i zawory blokujące nie wyłączają się samoczynnie z powodu odkładania się warstwy pokostów
  • Zapobieganie niekontrolowanym przestojom i redukacja kosztów użytkowania i konserwacji
  • Przedłużenie żywotności oleju i innych komponetów
  • Brak konieczności przemywania systemu i czyszczenia zbiornika
  • Rewelacyjnie niskie wartości MPC.

Zmniejszenie ilości pokostów do bezpiecznego poziomu
VRU bardzo szybko redukuje ilość pokostów i zazwyczaj zaledwie w ciągu kilku tygodni Państwa olej osiąga ich bezpieczny poziom.

Funkcja
Ciepły/gorący olej jest przepompowywany z najniżej położonego miejsca w układzie zbiornika CJC® VRU za pomocą pompy przetłaczającej. Proces wewnątrz jednostki obejmuje przejście oleju przez specjalnie zaprojektowany do usuwania pokostów, wysokowydajny, wkład VRi 27/27 CJC®. Po oczyszczeniu olej jest zawracany do układu.

Zasada filtracji
Podczas gdy wszystkie Filtry bocznikowe CJC® z wkładami celulozowymi działają na zasadzie przyciągania elektrostatycznego przeciwnie naładowanych końców łańcuchów pokostów, w przypadku VRU CJC® etap ten następuje o krok później. Optymalizacja procesu filtracji wewnątrz jednostki VRU pozwala na usunięcie rozpuszczonych i zawieszonych zanieczyszczeń "miękkich" z oleju. Ponadto przy projektowaniu urządzenia położono szczególny nacisk na wydajność pracy. Olej jest zawracany do układu zbiornika i dzięki temu w jednym cyklu olej zostaje prawie absolutnie oczyszczony z pokostów.

Przefiltrowany olej wraz z dodatkami, przepływajac przez układ, oczyszcza wszystkie stykające się z nim elementy aż do momentu, gdy system zostanie całkowicie oczyszczony z pokostów. VRU CJC® nie wchodzi w interakcję z dodatkami stosowanymi do oleju.

Arkusze produktu

Varnish-Removal-Unit-VRU-and-Varnish-Removal-insert-VRi

Broszury

Varnish Removal Unit brochure
Oil degradation brochure