wkłady filtracyjne BG 15/12

 

Wkłady Filtracyjne CJC® typu BG 15/12 są przeznaczone specjalnie dla Filtrów Dokładnych CJC® stosowanych do filtrowania olejów mineralnych i syntetycznych, takich jak:

  • oleje hydrauliczne 
  • oleje turbinowe
  • oleje smarne 
  • oleje do honowania 
  • oleje do walcowania
  • oleje przekładniowe

 

 

ZDOLNOŚĆ FILTRACJI

Usuwanie cząsteczek

Wszystkie Wkłady Filtracyjne CJC® mają stopień filtracji 3 µm (mikrony) absolutnie. Oznacza to, że w jednym przejściu zatrzymanych zostaje 98,7% cząsteczek stałych większych niż 3 µm oraz około 50% wszystkich cząsteczek większych niż 0,8 µm.
Chłonność zanieczyszczeń dla wkładów BG 15/12 wynosi 0,75 litra równomiernie rozłożonych cząsteczek stałych.

Produkty degradacji
Produky utleniania, żywice i pokosty są zatrzymywane przez materiał celulozowy. Celuloza zatrzymuje około 0,5 kg produktów degradacji.

Usuwanie wody
Zdolność absorpcji wody wynosi do 50% (to jest 375 ml H20) całkowitej chłonności zanieczyszczeń.

Kliknij, by dowiedzieć się jak wymienić wkład filtracyjny.

Arkusze produktu

BG1512_PSFI3022UK