wkłady filtracyjne BLAT 27/27

 

Wkłady filtracyjne CJC® typu BLAT 27/27 są przeznaczone specjalnie dla Filtrów Separatorów CJC® do filtrowania olejów i separacji wody w olejach mineralnych o lepkości do ISO VG 150 cSt i są stosowane do:

  • olejów hydraulicznych 
  • olejów turbinowych 
  • olejów przekładniowych 
  • olejów napędowych

 

 

ZDOLNOŚĆ FILTRACJI

Usuwanie cząsteczek
Wszystkie Wkłady Filtracyjne CJC® mają stopień filtracji 3 µm (mikrony) absolutnie. Oznacza to, ze w jednym przejściu zostaje zatrzymanych 98,7% cząsteczek stałych większych niż 3 µm oraz około 50% wszystkich cząsteczek większych niż 0,8 µm.
Chłonność zanieczyszczeń dla wkładów BLAT 27/27 wynosi  4,0 litra równomiernie rozłożonych cząsteczek stałych.       

Produkty degradacji oleju
Produkty utleniania, żywice i pokosty są zatrzymywane przez materiał celulozowy. Celuloza zatrzymuje około 4 kg produktów degradacji oleju.

Usuwanie wody
W odróżnieniu do wkładów filtracyjnych typu B, wkłady BLA 15/25 nie zatrzymują wody, gdyż jej wolny przepływ jest podstawą procesu separacji.

Kliknij, by dowiedzieć się jak wymienić wkład filtracyjny.

Przykładowe zastosowania w języku angielskim:

Arkusze produktu

BLAT2727_PSFI3010UK