Kinross, Chirano Goldmine, Ghana

ŁĄCZNE OSZCZĘDNOŚCI — 2 693 110 PLN / rocznie na: 

  • oszczędności oleju
  • wydłużone okresy wymiany oleju
  • wydłużone okresy między serwisem i remontami
  • ograniczone zużycie silników

Klient
Kinross, Chirano Goldmine, Ghana

System
System: 40 ciężarówek górniczych Volvo FMX 440
Typ oleju: Olej silnikowy

Problem
Zanieczyszczone środowisko i trudne warunki pracy wymagają wymiany oleju silnikowego co 500 godzin. Wysokie zużycie silników. Ponieważ ciężarówki pracują 6000 godzin rocznie, skutkuje to koniecznością wykonania zbyt wielu przeglądów serwisowych i remontów.

Rozwiązanie
Zainstalowano filtr oleju CJC® Heavy Duty HD HDU 15/12 z wkładami filtracyjnymi CJC® BG 15/12.

Korzyści finansowe
Roczne oszczędności dla floty 40 ciężarówek górniczych Volvo FMX 440 wynoszą 2 693 110 PLN. (2 346 300 kosztów pracy silnika; 106 650 kosztów robocizny i 240 160 kosztów oleju).

Korzyści dla środowiska naturalnego
Ograniczenie rocznego zużycia oleju o 30 400 litrów z 36 480 litrów do 6080 litrów.

Badanie
Badanie wykazało, że okresy wymiany oleju mogą zostać wydłużone z 250 godzin do nawet ponad 1500 godzin; oraz że można znacząco ograniczyć zużycie silnika dzięki utrzymaniu czystego oleju podczas pracy.

Rezultat
Wyeliminowania 320 przeglądów serwisowych i 9 remontów rocznie.
Ponieważ firma Kinross obsługuje 40 ciężarówek Volvo FMX 440 na terenie — celem jest, aby każda ciężarówka pracowała 6000 godzin rocznie. Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych z 500 do 1500 godzin oznacza, że firma Kinross może ograniczyć ilość przeglądów z 480 do 160 na rok. To zapewnia znaczące ograniczenie czasu przestojów. Ponadto Volvo FMX 440 wymaga remontu silnika co 10 000 godzin. Dla floty 40 ciężarówek odpowiada to średnio 24 remontom rocznie. Utrzymywanie oleju czystego podczas pracy umożliwia firmie Kinross wydłużenie okresu między remontami silnika do 18 000 godzin, co oznacza tylko 13 remontów na rok — z których każdy kosztuje 260 700 PLN na silnik i 11 850 kosztów robocizny.

Studium przypadku opracował:
Pan Edwin Togobo, Multi Tech Service (WA), Limited, Ghana &
Pan Palle Maschoreck, C.C.JENSEN A/S, Dania

we współpracy z:
Kinross, Chirano Goldmine, Ghana

Rok montażu:
2015

Środa, 18 maja 2016