modernizacja

 
Jeżeli chcesz rozszerzyć możliwości swoich obecnych rozwiązań filtra oleju CJC, zmianie uległy warunki pracy lub dany filtr oleju został przeniesiony do innego miejsca produkcji, warto rozważyć modernizację w celu uzyskania jednej lub więcej z poniższych korzyści:

 • Modernizacja filtra dokładnego do filtra separatora
  Separuj wodę z oleju po modernizacji z filtra dokładnego CJC® do filtra separatora CJC® poprzez dodanie zespołu koagulującego 

 • Monitoring czystości oleju CJC®, OCM15
  Zdalne monitorowanie zawartości cząstek stałych, wody i poziomu utleniania w oleju dzięki dodaniu kontrolera czystości oleju, OCM 15

 • Narzędzie Trender CJC®
  Usługa online do monitorowania oleju i stanu urządzeń, umożliwiająca bezzwłoczną dokumentację stanu oleju twoich maszyn.

 • CJC® Zestaw ciśnieniowy dla filtrów oleju CJC
  Popraw wydajność swoich obecnych filtrów oleju instalując zestaw ciśnieniowy CJC® i obniż swoje kody ISO przekładni twojej turbiny wiatrowej


Dodatkowo rozwiązania filtra oleju CJC® są cały czas projektowane i udoskonalane technicznie. Czasem możliwe jest zmodernizowanie istniejących filtrów oleju CJC® do nowej generacji i uzyskanie zalet najnowszej generacji.

Skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą CJC®, aby dowiedzieć się więcej.