pobieranie próbek oleju


Guide: 
"Seven tools to estimate oil cleanliness and to verify filter efficiencies"
Please download guide - click at the article column to the right → 

Celem pobierania próbek oleju i ich analizowania jest zachowanie najwyższej wydajności i niezawodności maszyny przy najniższych możliwych kosztach. Pierwsze pobranie próbki ma za zadanie określenie punktu odniesienia oraz identyfikację poziomów krytycznych dla maszyny. Rutynowe pobieranie próbek wykonywane jest w celu dokumentacji osiągniętych wyników oraz wykrycia nietypowiego zużycia, którego pochodzenie należy ustalić.

Najlepszym miejscem poboru próbek jest odcinek między pompą a obudową filtra bocznikowego, która zwykle jest najbardziej zanieczyszczoną częścią systemu olejowego. Jeżeli nie ma zainstalowanego filtra bocznikowego dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy próżniowej. W takim przypadku próbka powinna być pobierana 10 cm powyżej najniższego miejsca zbiornika. 

W celu prawidłowego pobrania próbki oleju radzimy użyć zestawu do pobierania próbek firmy C.C.JENSEN A/S. Zestaw zwiera szklaną, jałową butelkę o objetości 200 ml,  umieszczoną w przygotowanym do wysyłki opakowaniu. 

C.C.JENSEN A/S wykonuje analizy oleju w niezależnych laboratoriach i posiada duże doświadczenie w prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.

Artykuły

CLEAN OIL_Seven tools to and best practice

Broszury

Clean Oil Guide