föroreningar

 

Oljeföroreningar orsakar cirka
80 % av alla oljesystemfel!

Använd CJC®-produkter så slipper du oljerelaterade problem ...

Denna förorening består av olösliga material som t. ex. metaller, dammpartiklar, sand och gummi. De minsta partiklarna som är mindre än 2 µm går under benämningarna slam, harts eller oxidationsavlagringar och är ofta anledningen till problem. 

Många av föroreningarna påverkar utrustningens tillförlitlighet och livslängd. Nästan 100 % av alla problem som beror på föroreningar i olja och andra vätskor kan förebyggas.  

C.C.JENSEN A/S har lång erfarenhet av att förebygga sådana problem genom oljeunderhåll, med system som har utvecklats särskilt för att avlägsna

Broschyrer

Clean Oil Guide