Undvik smutsig olja och oljeföroreningar

Undvik smutsig olja – oljeföroreningar orsakar ungefär 80 procent av alla fel i oljesystem!

Undvik oljerelaterade system genom att använda produkter från CJC®...

Denna förorening består av olösliga material som metaller, dammpartiklar, sand och gummi som orsakar smutsig olja. De minsta partiklarna som är mindre än 2 µm går under benämningarna slam, harts eller oxidationsavlagringar och är ofta anledningen till problem.  Många av föroreningarna påverkar utrustningens tillförlitlighet och livslängd. Nästan 100 % av alla problem som beror på föroreningar i olja och andra vätskor kan förebyggas. C.C.JENSEN har lång erfarenhet av att förebygga sådana problem genom oljeunderhåll, med system som har utvecklats särskilt för att avlägsna: