föroreningar

 

Oljeföroreningar orsakar cirka
80 % av alla oljesystemfel!

Använd CJC®-produkter så slipper du oljerelaterade problem ...

Denna förorening består av olösliga material som t. ex. metaller, dammpartiklar, sand och gummi. De minsta partiklarna som är mindre än 2 µm går under benämningarna slam, harts eller oxidationsavlagringar och är ofta anledningen till problem. 

Många av föroreningarna påverkar utrustningens tillförlitlighet och livslängd. Nästan 100 % av alla problem som beror på föroreningar i olja och andra vätskor kan förebyggas.  

C.C.JENSEN A/S har lång erfarenhet av att förebygga sådana problem genom oljeunderhåll, med system som har utvecklats särskilt för att avlägsna

Användarstudier

Användarstudier dokumenterar resultaten av att använda våra produkter. De här fallstudierna innehåller ofta kommentarer från kunderna och utgör exempel på hur CJC®-produkter används i verkligheten.

Om du vill läsa användarstudierna kan du klicka på ett ämnesord i menyn till vänster, eller använda sökfunktionen i verktygsfältet "Mer information" till höger.

Broschyrer

Clean Oil Guide