ta rätt typ av oljeprov


Guide: 
"Seven tools to estimate oil cleanliness and to verify filter efficiencies"
Please download guide - click at the article column to the right → 

Syftet med oljeprovtagning är att kunna nå högsta möjliga prestanda och bästa möjliga tillförlitlighet hos utrustningen, till lägsta möjliga kostnad. Inledande prover används för att upprätta referensvärden och för att identifiera maskiner med kritiska föroreningsnivåer. Rutinprovtagning används för dokumentering av att målen uppnås och den kan även visa på onormalt slitage som måste åtgärdas.

Den bästa punkten för provtagning sitter mellan pumpen och ett offlinefilters filterhus, eftersom det vanligtvis är den del av oljesystemet som har högst nivå av föroreningar. Om det inte finns något installerat offlinefilter är en vakuumpump för provtagning ett lämpligt alternativ. I dessa fall ska provet tas 10 cm ovanför tankens längsta punkt. 

För korrekt provtagning rekommenderar vi att du använder en oljeprovtagningssats från C.C.JENSEN A/S. I satsen ingår en partikelfri glasflaska på 200 i en förpackning som är klar att skicka. 

C.C.JENSEN A/S utför oljeanalyser hos oberoende laboratorier och har stor erfarenhet av korrekt tolkning analysresultat.

Artiklar

CLEAN OIL_Seven tools to and best practice

Broschyrer

Clean Oil Guide