De glada vinnarna av ”Samarbejdsprisen 2016”.
Från vänster, fackföreningsföreträdare Kim Mortensen (3F), Tom Christiansen (Teknisk Landsforbund) och Jorgen Richard Hansen (Dansk Metal).
Därefter CO-industris vice ordförande Mads Andersen och till höger C.C.JENSEN:s VD Stig Due.
Foto: CO-industri.

co-industris utmärkelse, priset

 

Artikel från CO-Industri... (på danska)

C.C. Jensen A/S tilldelas CO-industris samarbetspris 2016

C.C. Jensen A/S med säte i Svendborg tilldelades i dag CO-industris samarbetspris 2016. Ledning och medarbetare på företaget tilldelades priset för sitt välfungerande dagliga samarbete som bygger på förtroende och respekt för den enskilda arbetstagaren.

I sitt dagliga arbete visar företaget att investering i medarbetarnas välmående leder till en tydlig avkastning i form av låg frånvaro och kunniga, lojala medarbetare. Det genomsnittliga antalet tjänsteår på det familjeägda företaget är tolv år.

 Företagets företagsråd fokuserar alla sina möten på medarbetarnas välmående och en sund psykosocial arbetsmiljö och två gånger om året får medarbetarna ta del av företagets framgångar. Medarbetarna har även möjlighet av få hjälp av en psykoterapeut på företagets bekostnad och de kan tydligt se att deras förslag på arbetsplatsförbättringar beaktas och implementeras.

C.C.Jensens ägare anser att man ska behandla varandra rättvist. 

 – Ordet arbetsnöjdhet kommer också upp när vi pratar med fackföreningsrepresentanter. Och det är just arbetsnöjdheten, respekten och förtroendet för den enskilda individen som vi skulle vilja erkänna genom att tilldela C.C Jensen CO-industris samarbetspris. På CO-industri tror vi att ett bra samarbete på arbetsplatsen och välutbildade anställda är den danska industrins största konkurrensmässiga fördel i en globaliserad värld, säger Mads Andersen, ordförande för 3F:s industriavdelning och vice ordförande för CO-industri och TekSam, i samband med prisutdelningen idag. Han nämner även att alla medarbetare på C.C Jensen erbjuds engelskakurser på olika nivåer och medarbetare med dyslexi erbjuds lektioner i danska språket.

 - Jag är även imponerad av det faktum att ni erbjuder era okvalificerade medarbetare möjlighet till lärlingsutbildning inom metallsektorn – och med samma lön som de hade förut, det är värt att notera, säger Mads Andersen.

De fackliga företrädarna Jørgen Richard Hansen (Dansk Metal), Kim Mortensen (fackförbundet 3F) och Tom Christiansen (Teknisk Landsforbund) nominerade alla sina arbetsplatser för CO-industris samarbetspris.

 - Det utmärkta samarbetet som finns kollegor emellan och mellan de anställda och ledningen bottnar i företagskulturen som vi har på C.C Jensen. En företagskultur som grundas på förtroende, respekt och rättvisa och där vi försöker att prata med varandra istället för om varandra för att på så sätt kunna skapa största möjliga välbefinnande och arbetstillfredsställelse. En företagskultur som vi måste komma ihåg att bevara och ta hand om precis som om det vore ett litet barn, säger fackrepresentant Jørgen Richard Hansen i samband med prisutdelningen.

VD för C.C Jensen Stig Due är glad över att tilldelas CO-industris samarbetspris.

 - Om man inte trivs på arbetet så minskar effektiviteten och då är man inte längre konkurrenskraftig och vi vill förbli konkurrenskraftiga för att kunna behålla våra arbetsplatser i Danmark. Vi har en familjeanda och en företagskultur som är uppbyggda inifrån och ut under många års tid, där vi tar hand om varandra och ser efter varandra. Ett samarbetspris för med sig en förpliktelse och vi gör vårt bästa för att fortsätta att vara värdiga detta pris, sa Stig vid prisutdelningen.

CO-industri samarbetspris utdelas en gång om året som ett erkännande av de företag inom industrisektorn med ett gott och välfungerande samarbete mellan ledningen och de anställda som är till nytta för produktiviteten, konkurrenskraften och de anställdas välmående.

Företagsrepresentanterna inom industrin har nominerat sina arbetsplatser för priset.

En statyett av konstnär Stig Kalsing utdelas också tillsammans med CO-industri samarbetspris. Statyetten symboliserar balansen som bör finnas i samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Måndag, 24 oktober 2016
Svendborg