EN590-certifierat bränsle – ingen garanti för tillförlitlig bogsering

 

Bränsle är ofta inte så rent som man kan tro. Fastän den godkända kontamineringsnivån (mg/kg) och vatteninnehållet (ppm) fastställs i standarden EN590 riskerar likväl bogserbåtar som använder EN590-certifierat bränsle att drabbas av motorhaveri ...

KLICKA för att ladda ner hela artikeln och ta reda på hur du kan komma till rätta med bränsle av undermålig kvalitet.

 

Genom att använda bränsle av undermålig kvalitet riskerar du att:

 

Slitage på insprutningen
- risk för läckage

Bakterietillväxt
- risk för igensättning i filtren

Kondens i
bränslelagringstanken
- risk för motorhaveri

___________________________

C.C.JENSEN A/S
Juni 2018