omfattande investeringar i människor

 

Den 29 april 2015 intervjuades vår VD Stig Due av den lokala tidningen Fyens Amts Avis:

2014 anställde och utbildade C.C.JENSEN 29 nya medarbetare och det märks i de ekonomiska resultaten.

Svendborg:
Under förra året hade oljefiltertillverkaren C.C.JENSEN i Lovholmen i Svendborg en så pass stor tillväxt att de ekonomiska resultaten sköt i höjden jämfört med föregående år.

Företaget har anställt ytterligare 29 medarbetare och de anställda i Danmark och internationellt uppgår nu till 274. Men alla medarbetare har dock inte bidragit till positiva ekonomiska resultat från första början, tvärtom så har investeringar gjorts i personalfortbildning. Detta syns i årsredovisningen där löneutgifterna har ökat från 17,5 miljoner euro 2013 till 20,1 miljoner euro 2014.  Under samma period sjönk företagets vinster från 2,5 miljoner till 0,7 miljoner euro.

I årsrapporten beskrivs resultatet som ”icke tillfredsställande” men VD Stig Due är långt från pessimistisk när vi pratar med på honom på telefon i Indien där han besöker det senaste etablerade dotterbolaget.

– Man kan säga att vi anställde fler personer under 2014 är vad vi faktiskt hade råd med. Det handlade emellertid om en investering i ytterligare expansion och under det första kvartalet 2015 har vi redan börjat se resultaten, förklarar Stig Due.

Solid grund
– Förra året anställde vi huvudsakligen försäljare och ingenjörer men de bidrog inte till att öka omsättningen eftersom de deltog i vårt utbildningsprogram, säger Stig Due.

Det bör påpekas att resultaten för det gamla företaget i Svendborg inte alls ligger på rött och företaget har haft en bra utveckling under många år. Med en omsättning på 45,6 miljoner euro, en vinst på 0,7 miljoner, ett eget kapital på 46 procent och ett totalt eget kapital på 16,4 miljoner euro vilar företaget fortfarande på en stabil grund. Men ledningens förväntningar inför räkenskapsåret gick inte i uppfyllelse.

– Den budgeterade omsättningen var 48,3 miljoner euro, och det uppnådde vi inte. Men som jag nämnde tidigare så är anledningen till de dåliga resultaten huvudsakligen ökade lönekostnader, säger Stig Due. Dessutom investerade vi i helautomatisk processutrustning till vår fabrik i Hesselager och denna investering är också en del av förklaringen.

Stig Due förväntar sig en fortsatt tillväxt under de kommande åren och att vinsterna kommer att nå de uppsatta målen under 2015.

Det är huvudsakligen i utlandet som C.C.JENSEN har sett en tillväxt och 85 procent av omsättningen kommer från dotterbolag i 13 länder. I nuläget är Stig Due glad över att få besöka den senaste anläggningen i Indien, men det innebär inte att det är enkelt att etablera en verksamhet i utlandet. Efter tre års tungt byråkratiskt arbete har vi nu äntligen registrerat vårt nya dotterbolag. – Vi etablerade vårt första dotterbolag i Storbritannien för 25 år sedan och sedan dess har vi startat ett nytt dotterbolag ungefär vart annat år, säger Stig Due som de kommande dagarna ger sig av till ett annat dotterbolag i Dubai.

Bild: 
VD:n för C.C.JENSEN Stig Due besöker i dag det senaste etablerade dotterbolaget som ligger i Indien. Fortsatt expansion leder till fler anställda - och det kostar!

___________________
Artikel i Fyens Amts Avis
onsdag 29 april, 2015