stor ökning av orderingången banar väg för optimism

 

Den 15 sept. 2015 intervjuades VD Stig Due i Berlingske Business:  

Undersökning bland 187 danska toppchefer visar tydlig optimism och tydliga framsteg bland de största danska företagen

DANSK TOPPLEDARPANEL
Större omsättning, många nya order och högre vinster. Optimism råder bland de största danska företagen och huvuddelen av dem har nu äntligen bättre tider i sikte. Många planerar nyanställningar, fler investeringar i maskiner och byggnader och ett mycket större antal än innan planerar att spendera mer på forskning och utveckling och på utveckling av nya produkter. 187 danska toppchefer deltog i undersökningen och av dem förväntar sig hela 48 procent ökad försäljning och större omsättning.

Även VD:n för C.C.JENSEN A/S Stig Due är optimistisk. Företaget är marknadsledande inom produktion av oljefilter för rening av olja i vindkraftverk, fartyg och andra industrier. Enbart i år har försäljningen ökat med 15 procent.

– Det är mer än förväntat och vår tillväxt härrör inte bara från försäljning i Danmark utan även från export som uppgår till 85 procent av de totala intäkterna, säger Stig Due.

Medvind både hemma och utomlands
Det familjeägda företaget C.C.JENSEN med säte i Svendborg på Fyn upplever i nuläget den starkaste medvinden på många år. Företaget har 300 anställda och en omsättning på 47 miljoner euro. En del av tillväxten kan kopplas till ökningen av dollarkursen under de senaste tolv månaderna. Denna ökning har gjort danska produkter mer konkurrenskraftiga i USA.

– Men det är inte hela förklaringen, fortsätter Stig Due. Vår tillväxt beror på vår verksamhet i många länder som Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Faktum är att våra produkter innebär kostnadsbesparingar för våra kunder så de ser dem som en investering – även med de låga oljepriserna som vi har i nuläget.

Vissa marknader ligger fortfarande efter, särskilt Kina och Grekland, med det påverkar inte helhetsbilden. Och tillväxten har inneburit att nya medarbetare har anslutit sig till företaget.

– Vi har redan anställt tre nya svetsare och fastän man inte kan uttala sig med säkerhet om framtiden så är det rimligt att säga att om vi kan bibehålla trenden så kommer vi definitivt att behöva anställa ännu mer personal, avslutar Stig Due.

____________________
Artikel i Berlingske Business
tisdag, 15 september 2015