C.C.JENSEN tillväxtagenda

 

Tillväxt på 15 procent och 20 nya medarbetare under 2014

2 juni 2014 fokuserade DR (Danmarks Radio) på exportökning och C.C.JENSEN:s VD Stig Due intervjuades om företagets nuvarande situation.

Hittills är resultaten för räkenskapsåret 2014 positiva för C.C.JENSEN. Omsättningen har ökat med 10 procent jämfört med förra året och exportandelen ligger på 85 procent. Under de senaste tre åren har den årliga tillväxten stadigt legat på 10 procent, därför är den ekonomiska krisen inte längre ett aktuellt ämne på C.C.JENSEN.

Detta har lett till nyanställningar och från 2014 och fram till idag har C.C.JENSEN anställt 20 nya medarbetare. Stig Due kommenterar att det i allmänhet är enkelt för C.C.JENSEN att locka nya medarbetare eftersom företaget har ett rykte av att vara en bra arbetsgivare. Det är i allmänhet enkel att locka både kvalificerade och okvalificerade arbetare och även försäljare och ingenjörer tycker att C.C.JENSEN är en lockande arbetsplats. Vissa specialistbefattningar har varit lite svårare att tillsätta men i allmänhet utgör detta inget problem.

Vad gäller framtiden omfattar den nya strategiplanen fram till 2016 en höjd ambition om att nå en årlig tillväxt på 15 procent, vilket är högt jämfört med andra länder och marknader. Detta ger utrymme åt fler nyanställningar i Svendborg och runt om i världen. 

Besök vår rekryteringssida för jobbansökningar.

________
02.06.2014