Ulrich Ritsing–40-årsjubileum  

 

Vi vill fira försäljnings- och marknadsföringschef
Ulrich Ritsings 40-årsjubileum 
och bjuder därför in
kollegor, affärskontakter och företagsvänner
till en mottagning på:

Hotel Svendborg
torsdagen den 3 januari,
klockan 14.30–16.30

Försäljnings- och marknadsföringschef Ulrich Ritsing är född och uppväxt i Thurø i närheten av Svendborg, där han även gick i skola. Efter avslutad utbildning på Svendborg Gymnasium tog han sin examen som exportingenjör vid Tietgen Business College i Odense.

Efter avslutade studier började Ulrich Ritsing arbeta hos C.C.JENSEN A/S i Svendborg där han firade sitt 25-årsjubileum 2004. Den 1 januari 2019 firar han sitt 40-årsjubileum och han är en av få medarbetare som har tjänstgjort så många år på företaget.

Under alla dessa år har Ulrich Ritsing varit verksam inom oljefiltreringsavdelningen hos C.C.JENSEN, och han har även byggt upp försäljningsavdelningen i Svendborg som för nuvarande omfattar trettio medarbetare. Han har även grundat femton dotterbolag som i nuläget är en del av den världsomspännande koncernen CCJ Group och där fler än hundra medarbetare är aktiva. Ulrich Ritsing är medlem i företagsstyrelsen och tjänstgör samtidigt som styrelseordförande i tio av våra företag som är baserade utomlands.

Efter att ha avslutat den första delen av sin utbildningsexamen flyttade Ulrich Ritsing till Newcastle med sin familj, där han även grundade företagets första dotterbolag i England. Han bodde i England i tre och ett halvt år och studerade företagsadministration vid Durham University Business School.

Ulrich Ritsing var ordförande i Eksportforeningen i tio år och avgick sommaren 2015. Han har även suttit i styrelsen för Standesign A/S, ett dotterbolag till Eksportforeningen. Han är fortfarande verksam som vice ordförande för Prins Henriks kommitté, som tilldelar åtskilliga utmärkelser till utländska företag som samarbetar med danska exportörer. Han sitter för närvarande i två styrelser för danska underleverantörer i Kina och är även medlem i styrelsen för konstföreningen ”SAK Erhverv” i Svendborg. Ulrich är en mycket utåtriktad person vilket har hjälpt honom skapa ett stort nätverk för företag/enskilda personer på danska företag. Han är även medlem i LIONS Club Svendborg och Sydfyns Rotary-klubb.

Grattis!

________________________________ 

C.C.JENSEN A/S
December 2018