få fotfäste i Kina

 

Om du vill skapa nya affärer på den enorma kinesiska marknaden måste du anlita kinesiska specialister. Den filosofi som C.C.JENSEN har följt i drygt ett år är mycket tydlig och enkel: ”Den som kan tala för sig kan också sälja. Kännedom om kulturen och att tala sitt modersmål ger dig ett tydligt övertag. Det gör att din strategi för att komma in på den kinesiska marknaden får betydligt större tyngd”, säger George Deng, försäljningstekniker på C.C.JENSEN, Kina, Co, Ltd.

George Deng har varit med sedan början för ungefär ett år sedan då C.C.JENSEN öppnade kontor i Kina. Han har följande att säga om den kinesiska marknaden: –Det är en väldigt intressant marknad för alla aktörer. För mig personligen är det spännande att sälja C.C.JENSEN:s filter eftersom de används överallt. Det innebär att jag kommer i kontakt med många olika branscher i Kina.

Liksom George Deng deltog även Natacha Knudsen, C.C.JENSEN:s kinafödda regionsäljchef för Asien, på Wind Power Asia 2008, den asiatiska kontinentens största mässa som hölls i Peking. Så här säger hon om mässan: –Det är en ytterst relevant mässa eftersom den drar till sig intressanta aktörer från en rad olika branscher. Jag träffade många före detta kollegor och affärskontakter, men viktigast av allt är att jag knöt många nya kontakter.

Kontakten med marknaden är också en av Natacha Knudsens huvuduppgifter, tillsammans med tekniska konsulttjänster riktade till befintliga och potentiella kunder. –Till skillnad mot vardagliga konsumentprodukter hanterar vi tekniska produkter där vissa delar måste bytas årligen. Dessutom måste filtren installeras på ett korrekt sätt för att deras funktion ska kunna säkerställas. Det är i dessa fall jag hjälper befintliga kunder. Handlar det om nya kunder förklarar jag vad vi kan göra så att deras problem kan lösas.

Natacha Knudsen har ett mycket stort kontaktnät och inte endast på den kinesiska marknaden utan i hela Asien. Hon avslutar: –Vi har distributörer i de flesta stora industrisektorer och då givetvis inom sjöfart och vindkraft. Men vi behöver fler och därför befinner jag mig ständigt på resa. Jag kom faktiskt precis tillbaka från Indonesien där jag träffade vår nya distributör på den marknaden.