blue baleen

 

När vi lanserade vårt nya Blue Baleen-system fick vi inspirationen till namnet från djurriket - närmare bestämt från blåvalen, som är en bardval (baleen är det engelska ordet för bard).

Bardvalar använder sina barder för att samla upp föda.

I stället för tänder har valarna rader av barder i överkäken som ser ut som hårkammar. Kammarna använder de till att filtrera sin föda.

Blåvalen är en bardval.

Rent länsvatten
Ren sjöfart

Broschyrer

Blue Baleen brochure