filterinsatser A 15/25

 

CJC® A 15/25-filterinsats är idealisk för filtrering av mineralolja och syntetisk olja

  • motorsmörjoljor
  • hydrauloljor
  • skäroljor
  • härdolja

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC®-filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering. 

Smutskapaciteten hos en A 15/25-insats är 1,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar. 

Oljenedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, avlagringar och slam fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca 1 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenavskiljning
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 750 ml H20) av den totala smutskapaciteten.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

A1525_PSFI3000UK