filterinsatser A 27/27

 

CJC® A 27/27-filterinsatser är idealiska för filtrering av mineralbaserad

  • motorsmörjoljor
  • hydrauloljor
  • skäroljor
  • härdolja

  

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC®-filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Den smutskapaciteten hos en A 27/27-insats är 4,0 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Oljenedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, avlagringar och slam fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenavskiljning
Vattenabsorptionskapaciteten är upp till 50 % (dvs. 2000 ml H20) av den totala smutskapaciteten.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

A2727_PSFI3001UK