filterinsatser A 38/20

 

CJC® A 38/20-filterinsats är idealisk för filtrering av mineralbaserade och syntetiska motorsmörjoljor

  • smörjoljor för turbiner
  • hydrauloljor
  • skäroljor
  • härdolja

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC®-filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos A 38/20-insatsen är 2,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Oljenedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, avlagringar och slam fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenavskiljning
Vattenabsorptionskapaciteten är upp till 50 % (dvs. 1250 ml H20) av den totala smutskapaciteten.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

A3820_PSFI3002UK