B 15/12 filterinsatser 

 

CJC® B 15/12-filterinsatser är specialtillverkade CJC® för filtrering av mineralbaserade och syntetbaserade

  • hydrauloljor
  • turbinsmörjoljor
  • smörjoljor 
  • skäroljor 
  • valsoljor
  • växellådsoljor

FILTRERINGSKAPACITET

Partikelavskiljning
Alla CJC® Filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) absolut. Det innnebär att 98.7% av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50% av alla partklar större än 0.8 µm kvarhålls vid en passering.

Smutskapaciteten hos en B 15/12 Insats är 0.75 liter av jämt fördelade fasta partiklar.

Oljenedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, avlagringar och slam fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca 0,5 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenavskiljning
Vattenabsorptionspotentialen är upp till 50% (d.v.s. 375 ml H20) av den totala smutskapaciteten.

Klicka här om du vill läsa mer om hur man byter ut en filterinsats.