filterinsatser BG 15/12

 

CJC® BG 15/12-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® finfilter för filtrering av mineralbaserade och syntetbaserade

  • hydrauloljor
  • turbinsmörjoljor
  • smörjoljor
  • skäroljor
  • valsoljor
  • växellådsolja

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BG 15/12-insats är 0,75 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 0,5 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 375 ml H20) av total smutskapacitet.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BG1512_PSFI3022UK