filter inserts BG 15/25

 

CJC® BG 15/25-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filter för filtrering av mineralbaserade och syntetbaserade

  • växellådsolja
  • hydrauloljor
  • smörjoljor
  • turbinsmörjoljor
  • skäroljor
  • valsoljor

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.

Smutskapaciteten hos en BG 15/25-filterinsats är 1,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 1 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 750 ml H20) av total smutskapacitet.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Användarstudier på engelska:

Produktblad

BG1525_PSFI3004UK