filterinsats BLA 15/12

 

CJC® BLA 15/12-filterinsatser tillverkas för CJC® filterseparatorer för filtrering av mineralbaserade oljor och de används vanligtvis för

  • hydrauloljor
  • dieseloljor
  • turbinsmörjoljor
  • växellådsolja

Samt även för CJC® finfilter som är idealiska för filtrering av oljor som är kontaminerade av vatten, vilket avskiljs på annan väg, och för vattenbaserade vätskor där vattnet inte får avskiljas, vanligtvis:

  • vattenblandad glykol
  • hydrauloljor
  • växellådsolja
  • smörjoljor

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BLA 15/12-insats är 0,75 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 0,5 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Till skillnad från B filterinsatser kvarhålls inte vattnet permanent i BLA 15/12, eftersom det måste kunna flöda obehindrat för funktionen hos vattenseparationsprocessen.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BLA1512_PSFI3023UK