filterinsatser BLA 27/27

 

CJC® BLA 27/27-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® finfilter för filtrering av vattenblandad glykol och vattenkontaminerade oljor där vattnet avskiljs på annat sätt

  • hydrauloljor
  • smörjoljor
  • växellådsolja

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning

Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos BLA 27/27-insatsen är 4,0 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Till skillnad från B filterinsatser kvarhålls inte vattnet permanent i BLA 27/27, eftersom det måste kunna flöda obehindrat för funktionen hos vattenseparationsprocessen.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BLA2727_PSFI3009UK