filterinsatser BLDA 15/25

 

CJC® BLDA 15/25-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filter för filtrering av

  • vattenblandad glykol

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BLDA 15/25-insats är 1,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 1 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Till skillnad från B filterinsatser kvarhålls inte vattnet permanent i BLDA 15/25, eftersom det måste kunna flöda obehindrat för funktionen hos vattenseparationsprocessen.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BLDA1525_PSFI3008UK