filterinsatser BLDA 27/27

 

CJC® BLDA 27/27-filterinsatser är specialtillverkade för CJC®filter för filtrering av

  • vattenblandad glykol

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BLDA 27/27-insats är 4,0 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Till skillnad från B filterinsatser kvarhålls inte vattnet permanent i BLDA 27/27.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BLDA2727_PSFI3011UK