EC/EO/EL 27/27

 

Valet av lämplig CJC® filterinsats för syraneutralisering kräver dialog med C.C.JENSEN A/S.

Med jonbytarinsatser absorberas sura föreningar i oljan. De består av en nålfilt i polyester som är fylld med ett granulat av bentonit, dehydrerad aluminiumhydroxid eller jonbytarharts.

Jonbytarinsatsen bör användas tillsammans med en CJC® filterinsats av typ A eller B.

  • CJC® EC-filterinsatser består av bentonit/attapulgit, en naturlig produkt som har använts för syraneutralisering sedan 1966
  • CJC® EO-filterinsatser består av aluminiumoxid, en syntetisk produkt som användes första gången 1970
  • CJC® EL-filterinsatser består av korn av jonbytarharts (neutraliserande hartspolymerer)

 

Oljeprover från regenerering av transformatorolja före och efter en CJC® Ion Exchange Treatment

Exempelkurva för TAN reduktion från Ortviken T5 transformator

Exempelkurva för TAN reduktion från Sira Kvina transformator

Produktblad

Filter Insert EC 27/27
Filter Insert EO 27/27
Filter Insert EL 27/27