filterinsatser F 15/25

 

CJC® F 15/25-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filter för oljefiltrering och vattenseparation i mineralbaserade bränslen, vanligtvis

  • dieseloljor
  • gasoljor

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en F 15/25-insats är 1,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar. 

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 1 kg nedbrytningsprodukter.

Vatten separation
Vattnet kvarhålls inte permanent i filterinsatsen F 15/25, eftersom det måste kunna flöda obehindrat för funktionen hos vattenseparationsprocessen. 

Vi hänvisar till våra A och B filterinsatser för vattenabsorberande förmåga.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.