filterinsatser F 27/27

 

CJC® F 27/27-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filterseparatorer för oljefiltrering och vattenseparation i mineralbaserade bränslen, vanligtvis

  • dieseloljor
  • gasoljor
  • härdolja

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en F 27/27-insats är 4,0 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vatten separation
Vattnet kvarhålls inte permanent i filterinsatsen F 27/27, eftersom det måste kunna flöda obehindrat för funktionen hos vattenseparationsprocessen.

Vi hänvisar till våra A och B filterinsatser för vattenabsorberande förmåga.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

F2727_PSFI3016UK