filterinsats F 38/20

 

CJC® F 38/20-filterinsatser är idealiska för finfiltrering av mineralbaserad syntetbaserad:

  • härdolja

och de viktigaste egenskaperna är:

  • stor filterarea
  • hög smutskapacitet
  • finfiltreringskapacitet

 

 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.

Smutskapaciteten hos en F 38/20-insats är 3,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar. 

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4,5 kg nedbrytningsprodukter.

Vatten separation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent av total smutskapacitet. 

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

F3820_PSFI3020UK