filterseparator

 

CJC® filterseparator är offlineoljefiltreringssystem/oljeseparatorer, som kombinerar finfiltrering med vattenseparation i en och samma enhet med en integrerad cirkulationspump. De är utformade för anläggningar med hydraulolja, dieselbränsle, smörjolja osv. där vatteninträngning är ett vanligt förekommande problem.

CJC® filterseparator avskiljer vatten genom koalescens samtidigt som föroreningsnivån av partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar) i oljan minimeras.

CJC® djupfilter har en filtreringsgrad på 3 μm absolut och mycket hög smutskapacitet.
I kombination med effektiv och kontinuerlig avskiljning av vatten från oljan ger det många fördelar, däribland minskat underhållsbehov, ökad produktivitet och maximal livslängd hos systemkomponenter, systemfilter och olja.
De moduluppbyggda filterseparatorerna byggs och anpassas efter kundens behov, oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

CJC® filterseparator garanterar problemfri drift av marin hydraulik, marina dieselbränslesystem, smörjsystem för ångturbiner och vattenkyld hydraulisk industriutrustning.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Broschyrer

Filter Separator brochure

Kundberättelser

Main Engine, Rolls Royce Bergen, Diesel & Engine Lube oil, Solstad Offshore_CCMA7037