filterseparator

 

CJC® filterseparator är offlineoljefiltreringssystem/oljeseparatorer, som kombinerar finfiltrering med vattenseparation i en och samma enhet med en integrerad cirkulationspump. De är utformade för anläggningar med hydraulolja, dieselbränsle, smörjolja osv. där vatteninträngning är ett vanligt förekommande problem.

CJC® filterseparator avskiljer vatten genom koalescens samtidigt som föroreningsnivån av partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar) i oljan minimeras.

CJC® djupfilter har en filtreringsgrad på 3 μm absolut och mycket hög smutskapacitet.
I kombination med effektiv och kontinuerlig avskiljning av vatten från oljan ger det många fördelar, däribland minskat underhållsbehov, ökad produktivitet och maximal livslängd hos systemkomponenter, systemfilter och olja.
De moduluppbyggda filterseparatorerna byggs och anpassas efter kundens behov, oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

CJC® filterseparator garanterar problemfri drift av marin hydraulik, marina dieselbränslesystem, smörjsystem för ångturbiner och vattenkyld hydraulisk industriutrustning.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner

Kundfall på engelska:

PTU 15/25 – hydraulik

PTU1 27/- diesel

PTU2 27/27 hydraulik

PTU2 27/27 diesel

PTU2 Thruster

PTU3 27/-

PTU3 Multistay

Broschyrer

Filter Separator brochure