trenderverktyg

 

Onlinetjänst för övervakning av skicket hos olja och utrustning
http://trender.cjc.dk 

TILLÄMPNING
Onlineverktyg som tillhandahåller omedelbar dokumentation av oljeskicket i ditt maskineri.
Visar och analyserar kontinuerligt de parametrar som definierats i det installerade givarpaketet – tillval:

 • Tryck
 • Temperatur
 • Partiklar (CJC® OCM15) i enlighet med ISO 4406 eller uppmätta partikelantal
 • Relativ oljefuktighet i %
 • Belastning (valfritt)
 • På/av
 • Oljekvalitet (valfritt)

FUNKTION
CJC®-Trenderverktyget ger åtkomst till loggade onlinedata samt trendhistorikdata – och allt är lättillgängligt för CJC® offline-oljefiltren

Verktyget övervakar även statusen hos CJC® filterinsats och visar en varning när byte av filterinsats rekommenderas. Med CJC®-Trenderverktyget kan du även ange varningsnivåer för givarvärdena. Du kan även exportera data till CSV-filer för vidare behandling och generera rapporter för dokumentation av viktiga händelser.

Se användarmanualen för CJC®-Trenderverktyget för en detaljerad beskrivning av funktionerna.

FÖRDELAR – Ro i sinnet:

 • Tidiga varningar om trenden ökar
 • Varning när uppmärksamhet krävs och hjälp vid felsökning – minskar risken för oplanerade driftsavbrott och renoveringar
 • Omedelbar och lättillgänglig övervakning av oljeskicket

Förlängd livslängd på maskineri och olja

 • Support för mer precist beslutsfattande gällande reparation, renovering och reparationsintervall

Kostnadsbesparingar:

 • Övervakning av oljeskicket till en låg kostnad – speciellt i fjärrstyrda tillämpningar
 • Potentiell minskning av oplanerade driftstopp och renoveringar – minskade driftavbrott
 • Förlängd livslängd för komponenter och olja

EGENSKAPER

 • Fjärrövervakning av sensordata
 • Dokumentation av oljans/maskinens skick
 • Rapportgenerering
 • Varningar och meddelanden
 • Dataexport
 • Utrustningsloggbok

Exempel på skärmdumpsvyer för sjöfarts- och vindkraftstillämpningar
CJC®-Trenderverktyget kan användas inom alla tillämpningar som till exempel vidkrafts-, gruv- och industribranschen.