varnish removal unit, VRU

 

Optimalt avlägsnande av avlagringar från gas- och ångturbiner

CJC® VRU (Varnish Removal Unit) är utformat för att på ett mycket effektivt sätt avlägsna lösliga avlagringar från olja. VRU kan användas för:

 

  • Gas- eller ångturbiner med kombinerat eller separat smörj- och styrsystem
  • Bas- eller toppmatade gas- eller ångturbiner med låga, medelhöga eller höga oljetemperaturer vid drift
  • Gasturbinkompressorer
  • Hårt belastade och heta smörj- eller hydrauloljesystem i drift

Fördelar:

 

  • Inga turbinstopp eller klibbiga ventiler orsakade av avlagringar
  • Förebygger oplanerade driftstopp och minskar underhållskostnader
  • Förlänger både oljans och komponenternas livslängd
  • Inget behov av sköljning av systemet eller rengöring av behållaren
  • Extremt låga värden för högsta tillåtna koncentration (MPC)

Sänkning till säker nivå
VRU-enheten sänker avlagringsnivån mycket snabbt och inom bara några veckor är oljan på en säker nivå.

Funktion
Den varma/heta oljan leds från systemtankens lägsta punkt till CJC® VRU-enheten med hjälp av enhetens överföringspump. Under processen i enheten passerar oljan genom den mycket effektiva Varnish Removal-insatsen VRi 27/27 från CJC® som är tillverkad specifikt för avlägsnande av avlagringar. Efter rening återförs oljan till systemet.

Filtreringsprinciper
Alla CJC®:s offlinecellulosafilter fångar upp avlagringar med hjälp av molekylär attraktionskraft, men CJC® Varnish Removal Unit tar tekniken ett steg längre. Den optimerade filtreringsprocessen i VRU-enheten fångar upp både lösta och uppslammade mjuka föroreningar i oljan. Enheten är så effektiv att oljan återförs till systemtanken - efter en enda filtrering - nästan helt fri från hartsavlagringar.

Oljan och tillsatserna fortsätter att rengöra alla systemkomponenter som kommer i kontakt med smörjmedel tills systemet är helt fritt från avlagringar. CJC® Varnish Removal Unit påverkar inte tillsatserna i oljan negativt.

Produktblad

Varnish-Removal-Unit-VRU-and-Varnish-Removal-insert-VRi

Broschyrer

Varnish Removal Unit brochure
Oil degradation brochure