Företaget Kinross, guldgruvan Chirano, Ghana

TOTALA BESPARINGAR – 681 800 USD/år för: 

  • olja
  • längre tid mellan oljebyten
  • längre tid mellan service och renovering
  • minskat motorslitage

Kund
Företaget Kinross, guldgruvan Chirano, Ghana

System
System: 40 Volvo FMX 440-gruvlastbilar
Oljetyp: Motorsmörjolja

Problem
Smutsig miljö och hårda driftsförhållanden kräver att motorsmörjoljan byts med 500 timmars intervall. Kraftigt motorslitage. Eftersom lastbilarna går 6 000 timmar per år handlar det om mängder av servicetillfällen och motorrenoveringar.

Lösning
CJC® Heavy Duty HD HDU 15/12 med CJC®-filterinsatser BG 15/12 installerades i bypass-filtret.

Ekonomiska fördelar
Årliga besparingar för flottan med 40 Volvo FMX 440-gruvlastbilar är 681 800 USD. (594 000 i motordriftskostnader; 27 000 i arbetskostnader och 60 800 i oljekostnader).

Miljöfördelar
Den årliga oljeförbrukningen minskades med 30 400 liter motorolja; från 36 480 till 6 080 liter.

Test
Testet bevisade att oljebytesintervallen kunde ökas från 250 till mer än 1 500 timmar. Dessutom kunde motorslitaget reduceras avsevärt genom att med bypass-filtrering hålla oljan ren under drift.

Resultat
320 servicetillfällen och 9 större renoveringar per år behöver inte utföras.
Kinross använder 40 Volvo FMX 440-lastbilar i gruvdriften och målet är att varje bil ska köras 6 000 timmar per år. När serviceintervallen ökas från 500 till 1 500 timmar kan Kinross minska antalet servicetillfällen från 480 till 160 per år. Detta innebär avsevärt kortare driftavbrott. Motorn på en Volvo FMX 440 måste genomgå omfattande service med 10 000 timmars mellanrum. För en flotta på 40 lastbilar blir detta i genomsnitt 24 renoveringar per år. Genom att hålla oljan ren när lastbilarna används kan Kinross vänta 18 000 timmar mellan renoveringarna vilket innebär att bara 13 renoveringar per år behöver utföras. Varje renovering kostar 66 000 USD per motor plus 3 000 USD i arbetskostnader.

Användarstudie skriven av:
Mr. Edwin Togobo, Multi Tech Service (WA), Limited, Ghana &
Palle Maschoreck, C.C.JENSEN A/S, Danmark

I samarbete med:
Företaget Kinross, guldgruvan Chirano, Ghana

Installationsår:
2015

Onsdagen den 18 maj 2016